Форум конструкторов, центр помощи

Приветствуем Вас на on—line площадке, предназначенной для инженеров, проектировщиков, конструкторов и эксплуатирующих специалистов. Здесь Вы сможете получить дополнительную информацию о технологии изготовления подшипников скольжения, свойствах новых материалов, новых возможностях и направлениях в технологиях производства в России и мире, загрузить документы, научные и технические статьи, обменяться опытом с коллегами, сообщить  об особенностях работы Вашего оборудования, затруднительных ситуациях,  получить помощь наших специалистов. Мы гарантируем, что Вся предоставленная Вами информация остается конфиденциальной и не раскрывается третьим лицам без Вашего согласия. 

Для присоединения к нашему сообществу просим пройти процедуру регистрации.

2) Когато За Стокит...
 
Notifications
2) Когато За Стоките По Ал
2) Когато За Стоките По Ал
Группа: Зарегистрирован
Присоединился: 2021-10-24
New Member

Обо мне

Регистрацията на чуждестранно лице, регистрирано на основание чл. Акредитиран представител на чуждестранно лице може да бъде само дееспособно физическо лице с постоянен адрес или постоянно пребиваващо в страната или местно юридическо лице, което не е в процедура по ликвидация или не е обявено в несъстоятелност и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите. 2) Чуждестранно лице, което не е установено на територията на страната, но извършва облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната и отговаря на условията на този закон за задължителна регистрация или регистрация по избор, се регистрира чрез акредитиран представител. 133, се прекратява при наличие на условията на този закон за дерегистрация. 3) За дата на регистрация по този закон се смята датата на връчването на акта за регистрация. 133 по всички негови данъчни правоотношения, възникнали на основание на този закон. 1. имате 7 дни, за да се свържете с нас и на 30 дни, за да го върне от датата на получаването му.Ако този продукт е на ваше разположение повече от 7 дни, той се счита за използван, и ние няма да ви издадем на връщане или подмяна.Изключения не се случва!  
И нека тази публикация на тема дамски чанти не ви бъде досадна, а напротив, нека ви помогне да се ориентирате в огромното разнообразие от дамски чанти като модели, цвят и цена. С подходящо използване на LED осветителни тела могат да се постигнат изумителни ефекти в хола, кухнята, банята, да се направи скрито осветление в окачените тавани, корнизи и мебели. Къде се използва LED? Регистрацията по ал. 1 и 2 се извършва по реда на чл. Случаен автобусен превоз по чл. Над вземане 100pcs - - - превоз на пратка на UPS или Fedex, около 7 дни arrivlal. 1) Продажбата на многоцелеви ваучер от данъчно задължено лице, което действа от свое име, не се смята за доставка на стоките или услугите, за които се отнася ваучерът. 3) Фактическото предоставяне на стоки или извършване на услуги от доставчика към лицето, предоставило ваучер за конкретна цел като заплащане или част от заплащане за получаването на тези стоки или услуги, не се смята за доставка. 2) Фактическото предоставяне на стоки или извършване на услуги от доставчика към лицето, предоставило многоцелеви ваучер като заплащане или част от заплащане за получаването на тези стоки или услуги, е доставка. Забележка: доставка чрез въздушна поща на Китай е cheappest, но е бавно.  
Заявяваш я онлайн, ако си навършил 18 години, и може да я ползваш за заплащане с намаление на нови продукти. 4) При прекратяване на лицето - акредитиран представител, или при настъпване на други обстоятелства, които водят до невъзможност това лице да изпълнява задълженията си по този закон, в 14-дневен срок от датата на настъпване на новите обстоятелства чуждестранното лице е длъжно да определи нов акредитиран представител. Когато чуждестранното лице не определи нов акредитиран представител в срока по чл. Регистър по чл. 159г, ал. Лице, на което е прекратена регистрацията по този закон, при настъпване на обстоятелство за изменение на данъчната основа или за разваляне на доставка, за която е издаден данъчен документ с начислен данък преди датата на прекратяване на регистрацията му, писмено уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, която след преценка издава разрешение за издаването на съответния данъчен документ или отказва издаването му. За начисления данък лицето по чл.  
1 от компетентния съд преведеният данък по проданта/продажбата се възстановява по ред, определен с правилника за прилагане на закона. 154 за прилагане на режим извън Съюза и по чл. 124 за периода, през който е издаден документът, по ред, определен с правилника за прилагане на закона. Съобразете избора си с типа на уреда, за който е предназначена акумулаторната батерия, и честотата на използването му. Можеш да си купиш нещо и на кредит, ако ти е на оферта, както и да удължиш стандартната гаранция с една-две години. Mr. Bricolage е твоят магазин за всичко, което ти трябва за дома. Ако стария ви телефон е закупен от нашия магазин се оценява приоритетно. 2. Продължителна употреба при натоварвания - акумулаторните батерии ви позволяват да използвате за дълъг период от време даден уред, без да се налага той да е включен в електрическото захранване. 4. дефектни продукти трябва да бъдат върнати в рамките на 7 дни от датата на получаване на вашата поръчка. Годежен пръстен на Ани за вашата по-добра любов !  
  
Ако имате някакви въпроси относно това къде и как да използвате рокли цена, можете да ни се обадите на уеб страницата.

Местоположение

Род деятельности

originpoint.news
Социальные сети
Активность участников
0
Сообщения на форуме
0
Темы
0
Вопросы
0
Ответы
0
Комментарии к вопросам
0
Лайк
0
Полученные одобрения
0/10
Рейтинг
0
Записи блога
0
Комментарии блога
Share:
Закрыть меню